„Спомнете си войната, за да оцените свободата си“ – ROBG 449